BERLANGGANAN
Dapatkan informasi tentang Bentara Budaya langsung ke surelmu. Daftarkan dirimu sekarang!

Kembali ke Koleksi

Kayangan Dewa-Dewa,

Wayang Kulit

Mayapada, lapis langit tempat mukim dewa-dewa.
Di sinilah berbagai macam kejadian di muka bumi dirancang dan dituliskan.
Hanya sukma manusia-manusia terpilih mampu menjangkaunya.
Seluruh sukaduka dunia telah dipastikan kapan datang dan berlalu, seluruh kerangka kisah telah tercatat sejak semula.